Història

La primera convocatòria tingué lloc el novembre de 1964[1] i s’ha mantingut de forma ininterrompuda fins al present.Inicialment el jurat va estar integrat, sota la presidència d’honor de Ferran Soldevila, per Pere Quart, Joan Triadú, Ramon Fuster, Alfons Romeu, Joan Colomines i Martí Saurí, que va actuar de secretari.

El 1969 la presidència efectiva passà a Joan Oliver, en substitució de Ferran Soldevila, que fou nomenat President d’Honor. I des de 1986, n’és president Carles Miralles. Han format part del jurat moltíssimes personalitats: Ramon Pinyol i Balasch, Enric Sullà, Àlvar Valls, Ramon Fuster, Carme Riera, Josep Albanell, Guillem-Jordi Graells, Mireia Mur, Ricard Ripoll, Marta Pessarrodona, Joan-Pere Viladecans, Isidre Molas, Aleix Clos, Isidor Cònsul i Maria Mercè Marçal, que ho fou des del 1986 fins a la seva mort.